Vill du ha vår hjälp med skadedjursbekämpning och skadedjur?

Har du hittat skadedjur, vägglöss, getingar, kackerlackor, myror, möss, råttor, silverfiskar.

Skadedjur är inte särskilt trevliga?

Småkryp, ohyra och skadedjur – kärt barn har många namn brukar man säga. Dessa småkryp och insekter är inte särskilt trevliga att dela utrymme med. I naturen är de ofta ett viktigt inslag men att dela boende med skadedjur är inte särskilt trevligt och inte heller speciellt hälsosamt. Det finns tusentals småkryp men det är först när de börjar besvära oss människor som de anses vara skadedjur och som man vill bekämpa och få bort. De kan besvära oss på många olika sätt. Vi har valt att presentera de vanligaste skadedjuren som du kan träffa på inomhus, på de här sidorna. Du kan söka bland skadedjuren på lite olika sätt.

Kontakta oss

Hjälp oss att hjälpa dig snabbt! Välj den kontaktväg nedan som passar dig och ditt ärende bäst. Kontaktväg till exempel via e-post, chatt, SMS eller telefon. Telefon 24/7 kundservice 020-762 2244, eller via e-post myynti@tuholaistorjuntakeskus.fi

Vad blinkade där? Undersök de vanligaste skadedjuren (finska).

Rat Pest Control Center Finland
Espoon Tuholaistorjunta Keskus Oy - Pest Control Center
Luteiden torjunta: Lude - Pest Control Center
Espoon Tuholaistorjunta Keskus Oy